DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O ÚČAST NA KONFERENCI

KONOPÍ A VĚDA V. / CANNABIS AND SCIENCE

(English below)

Registration is available through the on-line registration system.

Důležité termíny/ Important dates:

12.4. 2019 - závazná přihláška / registration deadline 

12.4. 2019 - zaplacení konferenčního poplatku  1 000 Kč / Registration fee is 40 Eur 

Platbu prosím pošlete do 12. dubna 2019 na účet číslo: 1120143/2060
Pro platby ze zahraničí; IBAN: CITFIN CZ4920600000000001120143; BIC / SWIFT: CITFCZPPXXX                              Název banky: Citfin spořitelní družstvo                                                                                                                                              Variabilní symbol pro platbu vložného obdržíte emailem na základě platné registrace                                            Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout.

Please make your transaction by 12th of April towards account number  1120143/2060                                                      For payments from abroad; IBAN: CITFIN CZ4920600000000001120143; BIC / SWIFT: CITFCZPPXXX
Name of the bank: Citfin spořitelní družstvo                                                                                                                                        Variable symbol for your payment will be sent by e-mail based on your valid registration.                                                Payments for more people together make a lot of complication during the registration.                                                Please, try to avoid them as much as possible.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.  Akce bude ohodnocena 6 kredity v systému celoživotního vzdělávání ČLK.

Při placení nezapomeňte uvést Vám přidělený variabilní symbol!

When paying, be sure to input correct variable symbol assigned to you! 

Partnery konference jsou:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci se Spectrum Cannabis pořádá a zve Vás